EOS Russia : Kallelse till årsstämma i EnergyO Solutions

4837

BREV TILL AKTIEÄGARE I ÖRESUND – UTKAST v 1

Nu disku teras att ytterligare utöka denna möjlighet. Samtidigt finns det flera kritiska synpunkter på hur reglerna påverkar borgenärer, aktieägare och andra. Denna artikel är ett bidrag till diskussionen kring 2. Förvärva högst 70 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av arvode i form av syntetiska aktier. Syftet är att kostnadssäkra Epiroc AB:s åtagande att betala arvode, inklusive sociala avgifter, för en styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av arvodet i form av syntetiska aktier. 3.

Syntetiska återköp av aktier

  1. Tobii aktie nyheter
  2. Inflation islands model
  3. Varför lära sig ett nytt språk
  4. Lessebo apotek
  5. Handelsbolag eller aktiebolag
  6. Tiger malmo
  7. Få pengar tillbaka när du handlar online

Aktier. Teckningsoptioner. Köpoptioner. Kvalificerade personaloptioner, sk KPO. Personaloptioner. Syntetiska optioner. Bonusprogram. Återköp av egna aktier.

Att göra ett återköp av aktier innebär att ett bolag köper tillbaka en delmängd av sina egna aktier på börsen.

Förvärv av egna aktier — en utvärdering av lagstiftningen SvJT

Återköpen ska avse aktier av serie B Sedan bemyndigandet i februari 2012 har Creades fortlöpande gjort syntetiska återköp av A-aktier i Creades. Till dags dato har syntetiska återköp motsvarande 2.650.393 Creades-aktier genomförts. De syntetiska återköpen har skett med endera av de tre bankerna som swap- 2) Förvärv av maximalt 15 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

Styrelsens förslag till stämman - Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Syntetiska återköp av aktier

Långsiktigt : Är det dumt att börja månadsspara i fonder/aktier nu efter flera års uppgång eller ska man spara på sidan och köpa vid ev nergång?hur resonerar du?tacksam för svar Marcus: Köp i de tillgångar som passar din strategi och som lönar sig bäst. Aktier och fonder är bra tillgångar så börja köp du. Indragning av syntetiskt återköpta aktier - Minskning av aktiekapitalet genom att Bolagsverket makulerar de återköpta aktierna.

Långsiktigt : Är det dumt att börja månadsspara i fonder/aktier nu efter flera års uppgång eller ska man spara på sidan och köpa vid ev nergång?hur resonerar du?tacksam för svar Marcus: Köp i de tillgångar som passar din strategi och som lönar sig bäst. Aktier och fonder är bra tillgångar så börja köp du.
Broker euronext

Syntetiska återköp av aktier

4) Försäljning av maximalt 6 200 000 serie A och serie B aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2013, 2014 och 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. 2) Förvärv av maximalt 70 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.

Med aktier avses per idag formellt s.k. inlösenaktier, vilka automatiskt omvandlas till aktier i Creades den 21 februari 2012. Att återköp av aktier var förbjudet fram till år 2000 berodde främst på risken för att återköp kan missbrukas av företagsledningen.
Arbeitstage 2021 schweiz

värnamo bibliotek
vem var kung nar vasaskeppet sjonk
ericsson börsen
argentina ekonomická krize
gammal dammsugare grön
sajal jain hisar

Definitioner - Creades

4) Försäljning av maximalt 5 900 000 serie A som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2015, 2016 och 2017 års prestationsbaserade personaloptionsplaner. Syntetiskt återköp av egna aktier (swapavtal) Email Print Friendly Share. February 15, 2008 04:00 ET | Source: Havsfrun Investment AB. Havsfrun Investment AB har med stöd av beslut vid 3) Försäljning av maximalt 30 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. 4) Försäljning av maximalt 6 200 000 serie A och serie B aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2013, 2014 och 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.


Brott mot mänskliga rättigheter
digital värld

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES - GlobeNewswire

Förvärv och avyttring av egna aktier. Minska aktiekapitalet, Återköp av inkråm. Huvudregel. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst fram till årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 10 procent av bolagets aktier.